Trường trung học phổ thông quốc tế và dịch vụ chăm sóc học sinh

trường trung học phổ thông quốc tế 2

Các trường trung học phổ thông quốc tế luôn muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho học sinh trong suốt quá trình học. Bên cạnh hoạt động giảng dạy, đầu tư về cơ sở vật chất, trường quốc tế còn cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc học sinh như tư vấn tâm lý, dịch vụ y tế, định hướng nghề nghiệp.