Đây là cách trường Trung học Cơ sở Quốc tế tạo tư duy toàn cầu cho học sinh

trường trung học cơ sở quốc tế 2

Theo trường Trung học Cơ sở Quốc tế, để trở thành một công dân toàn cầu thực thụ, trẻ phải có tư duy cởi mở, thích khám phá, tôn trọng sự khác biệt. Đặc biệt là dễ dàng thích nghi với lối sống, văn hóa đặc thù của các quốc gia. Điều này không thể rèn luyện cho trẻ chỉ trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của quá trình rèn luyện tư duy và thái độ sống sau một thời gian dài.