Các trường quốc tế tại TPHCM dạy học sinh rèn luyện tư duy logic

các trường quốc tế tại TPHCM 1

Tư duy logic là nền tảng hình thành kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề và phát triển khả năng phản biện. Vì vậy, tư duy logic là kỹ năng cần thiết giúp học sinh tiếp thu và vận dụng kiến thức vào quá trình học tập cũng như biết cách xử lý các tình huống trong xã hội. Sau đây là cách mà các trường quốc tế tại TPHCM rèn luyện tư duy logic cho học sinh của mình.