chương trình giáo dục phổ thông 1

Những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông sau cải tiến

Mục lục

Các chương trình giáo dục phổ thông cũ thường sẽ tập trung vào định hướng nội dung, tập trung vào truyền thụ kiến thức, chưa chú trọng thực hành. Chưa tập trung vào vận dụng thực tiễn, để học sinh tự rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao khả năng ghi nhớ. Tuy nhiên khi thực hiện cải tiến, vẫn có những nét cũ được kế thừa, bên cạnh đó phát triển thêm những nét mới, mục đích cuối cùng vẫn là để cải thiện nền giáo dục nước nhà. 

chương trình giáo dục phổ thông 1

Thông tin khái quát về chương trình giáo dục phổ thông hiện nay

1. Hệ thống các cấp chương trình giáo dục phổ thông hiện hành 

Hiện nay cơ sở giáo dục phổ thông được chia thành 4 cấp, bao gồm:

2. Yêu cầu tiên quyết của chương trình giáo dục phổ thông trên cả nước

Chương trình giáo dục phổ thông ở trường quốc tế luôn phải tuân theo các yếu tố sau đây: 

– Luôn luôn thể hiện được mục tiêu giáo dục phổ thông;

– Những quy định yêu cầu về phẩm chất/hạnh kiểm và năng lực của học sinh (học sinh giỏi, học sinh khá,…) luôn được thực hiện bắt buộc đối với tất cả các học sinh trên cả nước. 

– Những quy định về phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục và thang chuẩn cách đánh giá kết quả học tập đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học của giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn cả nước. 

– Tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục phổ thông của địa phương đó. 

chương trình giáo dục phổ thông 2

Xem thêm:

Trường quốc tế ở Việt Nam có tốt không? Có nên cho con học trường quốc tế?

3. Điểm đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông nổi bật

Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp vận dụng của học sinh, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kỳ vọng. Không những vậy, giáo dục phổ thông hiện hành phải triển khai được nội dung giáo dục gần như đồng nhất cho tất cả học sinh; thực hiện nghiêm túc việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ khi mới làm quen với chương trình học phổ thông. 

  • Đối với một số môn học như Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất,.. Phải tạo được sự hứng thú theo các chủ đề,  tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn những chủ đề phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân, từ đó hoàn thành môn học một cách tốt nhất. 

Chương trình giáo dục phổ thông cải tiến tập trung chú ý hơn đến tính kết nối giữa kiến thức qua từng lớp học, cấp học. Không những vậy còn phải có mối liên kết trong từng môn học và giữa những chương trình của các môn học trong từng lớp học, cấp học. Việc xây dựng chương trình tổng thể là điều hoàn toàn mới trong cải tiến lần này.

chương trình giáo dục phổ thông 3
  • Khi thực hiện định hướng nghiệp cho học sinh THPT, bên cạnh một số môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh cần có quyền được lựa chọn những môn học và ngành học phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của chính mình. 

Chương trình giáo dục phổ thông luôn được đổi mới để tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp nhất. Bên cạnh đó vẫn phải bảo đảm được các quy định thống nhất và nội dung giáo dục cốt lõi, thực hiện mọi quy định bắt buộc đối với học sinh toàn quốc. Đề cao phương diện chú trọng trong việc giúp học sinh vận dụng kiến thức học được vào thực tiễn.

Đọc thêm: Top 4 phương pháp rèn luyện tài năng cho con

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Có thể bạn sẽ quan tâm